fbpx

Understand Web and App Technology

Without Coding

เรียนรู้เทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังเว็บและแอป Backend, Frontend คืออะไร มีหน้าที่อะไร ทำงานร่วมกันอย่างไร

ถ้าใครเคยเจอคำศัพท์ที่ไม่รู้จักมากมายเช่น api, endpoint, field, hardcode, native, custom, lib เป็นต้น

ถ้าใครเคยเจอ Dev บอกว่าทำไม่ได้ ทำยาก

คอร์สนี้จะทำให้คุณเข้าใจเหตุผลว่า ทำไมถึงทำยาก ทำไมทำไม่ได้ แล้วมีทางออกอะไรบ้าง คุณจะสามารถต่อรองหรือคุยกับ Dev ได้ง่ายขึ้น เพราะคุณจะมีความเข้าใจว่า ถ้าเจอปัญหาประมาณนี้ มีอะไรบ้างที่สามารถทำได้ มีอะไรบ้างที่เป็นไปได้ Dev อาจจะเสนอทางออกมาให้ซึ่งบางครั้งก็เป็นทางออกที่ดี แต่ก็มีหลายครั้งที่ เราจะสามารถเสนอทางที่ดีกว่าได้ถ้าเรามีความเข้าใจทั้งตัว Technology และ ความต้องการของ User

OPENING LAUNCH

ลดพิเศษเปิดคอร์ส
ใส่โค้ด LAUNCH25 ลดเพิ่ม 25% เหลือ 3149 เฉพาะ 30 คนแรก

Understand Web and App Technology Without Coding

Full Outline เนื้อหาคอร์ส

01

Backend

02

Backend

OPENING LAUNCH

ลดพิเศษเปิดคอร์ส
ใส่โค้ด LAUNCH25 ลดเพิ่ม 25% เหลือ 3149 เฉพาะ 30 คนแรก